Kierunek kultura!

„KULTURA POD NAPIĘCIEM" to konferencja poświęcona kierunkom rozwoju oferty kulturalnej i edukacji kulturowej wśród lokalnych społeczności:

⚡️ W panelach dyskusyjnych i wykładach udział wezmą działacze kultury, artyści oraz specjaliści z zakresu zarządzania, PR, marketingu, sponsoringu i finansowania w kulturze.
⚡️ Konferencja będzie miejscem spotkania i wymiany spostrzeżeń między organizatorami wydarzeń kulturalnych, mecenasami sztuki, kierownikami jednostek kultury, oświaty i sportu oraz ich partnerami.
⚡️ Celem „Kultury pod napięciem” jest wsparcie lokalnych społeczności w tworzeniu jak najlepszej bazy pod rozwój oferty kulturowej danej gminy, miasta czy instytucji.

Zapraszamy wszystkich działaczy kultury i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach samorządowych, szkołach i instytucjach kultury.

Program

Zapoznaj się z programem konferencji.
 
 

9:30 Rejestracja

10:00 Otwarcie konferencji

10:20 Wykład #1: Nowoczesne zarządzanie instytucją kultury

Prelegent #1: Katarzyna Sołtys - dyrektor domu kultury „Praga” w Warszawie. W 2018 roku wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Menadżer Kultury”

11:05 Przerwa

11:15 Panel: Współczesny odbiorca - wyzwania i możliwości

Prelegent #2: dr hab. nauk społecznych Anna Jupowicz-Ginalska - wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW

Prelegent #3: Rafał Skarżyński - reprezentant klastra IT InfoTech, Prezes DO IT crew, specjalista ds. marketingu online

Prelegent #4: Sabina Mentel - właścicielka agencji TASTE of ART, producent wydarzeń artystycznych

12:15 Przerwa kawowa

12:45 Wykład #2: Immanencja - definicje i niezbędność kultury

Prelegent #5: prof. Rafał Strent - Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków

13:30 Podsumowanie

13:45 Obiad

Wydarzenie towarzyszące: Wystawa prac Andrzeja Grendy

 

Prelegenci

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prelegentami konferencji Kultura pod napięciem.

Katarzyna Sołtys


Anna Jupowicz-Ginalska


Rafał Skarżyński


Sabina Mentel


Rafał Strent


 

Katarzyna Sołtys


Katarzyna Sołtys - dyrektor domu kultury „Praga” w Warszawie. W 2018 roku została wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Menadżer Kultury”. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, studiów na kierunku: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo; Promocja Kultury - Menedżer Kultury na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Nowoczesnego Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W latach 2012-2014 zarządzała 3 instytucjami kultury (2 domy kultury, 1 biblioteka) na Dolnym Śląsku, w których pełniła obowiązki dyrektora.
Miłośnik dobrej kawy oraz pracy metodą Design Thinking.
 

Anna Jupowicz-Ginalska


Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska - adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w marketingu środków przekazu, a jej książka pt. „Marketing medialny” po raz pierwszy w kraju w tak przekrojowy sposób poruszała tematykę aktywności marketingowej przedsiębiorstw medialnych. W obszarze zainteresowań naukowych A.Jupowicz-Ginalskiej pozostają też współczesne trendy w komunikacji (głównie opowieść transmedialna i multiscreening), VR, AR i szeroko rozumiana popkultura. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych (m.in. na temat marketingu medialnego), aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medioznawczych. Od ponad 15 lat pozostaje czynna zawodowo w sferze praktycznej: pracowała m.in. w agencjach PR, korporacjach medialnych i administracji publicznej. W latach 2010 do 2017 pełniła obowiązki Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji WDiNP UW i WDiB UW. Inicjatorka i koordynatorka badania „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”, które wspiera Google Polska.
 

Rafał Skarżyński


Rafał Skarżyński - prezes zarządu i współwłaściciel agencji marketingu internetowego DO IT crew sp. z o.o.. Specjalista w zakresie strategii marketingowych dla małych i średnich firm, certyfikowany specjalista Google Adwords i Google Analytics, konsultant i trener.
W swojej pracy doradza właścicielom firm oraz kadrze zarządzającej w zakresie rozszerzeniu działań promocyjnych o kanały powiązane z internetem. Buduje strategię działań, określa cele i dobiera odpowiednie narzędzia do ich realizacji. Pracuje przy budowie i organizacji działów związanych z prowadzeniem działań promocyjnych w sieci. Projektuje struktury, bierze udział w rekrutacjach, wdrożeniach i szkoleniach pracowników. Specjalizuje się w narzędziach ekosystemu Google oraz Facebook.
 

Sabina Mentel


Sabina Mentel - właścicielka agencji TASTE of ART - event creators, wdrażającej autorskie projekty w życie, jak i współpracującej na zasadach B2B z innymi agencjami z branży rozrywkowej. Producent wydarzeń artystycznych oraz doświadczona event manager z pasją do tworzenia niezapomnianych koncepcji. Pasjonatka designu. Pod szyldem TASTY DESIGN pracuje nad koncepcjami scenograficznymi wydarzeń m.in. odpowiada za scenografię i realizację eventów podczas Fair Play Dance Camp.
 

Rafał Strent


Rafał Strent - malarz, rysownik, grafik. Autor ok. 80 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestnik ok. 350 wystaw zbiorowych. Laureat artystycznych nagród i wyróżnień, m.in. w Musée 2000 w Luksemburgu, Grand Prix Sztuki Współczesnej w Monte Carlo, międzynarodowym Biennale Grafiki w Wiedniu etc. Odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i wieloma nagrodami resortów kultury, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.
Urodzony w 1943 roku w Łucku na Wołyniu. Studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w 1972 roku w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Przed zmianą ustroju – w macierzystej uczelni przewodniczący NSZZ Solidarność. Potem w latach 1990 – 1996 dziekan Wydziału Grafiki. Profesor zwyczajny aż do emerytury w 2013 r.
Od 2009 r. prowadzi pracownie grafiki warsztatowej, malarstwa i rysunku w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). W pracy zawodowej i społecznej pełnił wiele funkcji, m.in. przewodniczącego Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, wiceprzewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, członka i eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, prezesa Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, przewodniczącego (obecnie wice-) afiliowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji AIAP (międzynarodowe stowarzyszenie artystów plastyków), członka Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, członka kapituły Nagrody im. C.K. Norwida etc.

Organizatorzy

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt, odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
 
Telefon

668 883 875

Media społecznościowe

Facebook