20 września 2019

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej

20 września 2019

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ostrów Mazowiecka

20 września 2019

Muzeum Dom Rodziny Pileckich

20 września 2019

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej